Raad van Kerken

Wie wil er zitting nemen namens onze geloofsgemeenschap in de Raad van Kerken Rhenen-Kesteren?

Info bij Guido Dieteren,  guido.dieteren@casema.nl