Schrijven van artikelen

We zoeken personen (jong en oud) die een paar keer per jaar een artikel voor het parochieblad willen schrijven.

Er is een jaarschema met 12 thema’s opgesteld rond het thema Gedenken. Iedere maand staat een andere groep uit de samenleving centraal.

Voor informatie kunt u terecht bij Mariël Koch 06- 26 75 48 17