Misdienaar worden?

Heb je er wel eens aan gedacht om misdienaar of misdienette te worden? Je weet wel: die jongens en meisjes die een priester en pastores in de kerk helpen bij de Eucharistie. Wij zoeken jongelui, die de Eerste Communie hebben gedaan of gaan doen (vanaf 8 jaar).

Om misdienaar of misdienette in onze Gedachteniskerk te worden, kun je een “cursus” volgen. Wij oefenen een aantal keren per jaar in de dagkapel en in de kerk en sluiten dan af met een gezamenlijke lekkere en gezellige maaltijd.

Het meedraaien in de misdienaarspool gaat uiteraard in overleg. Voorafgaand aan het kerkelijk jaar wordt er een planning gemaakt. Onderling ruilen is mogelijk.

Daarnaast kun je deelnemen aan de activiteiten die voor alle jeugd georganiseerd worden, zoals het gezamenlijke uitje, de parochiejeugddag en de kinderwoordvieringen (als je die zondag niet als misdienaar dient natuurlijk).

Informatie is op te vragen bij: Theo Jansen (0317) 61 23 71 Mariël Koch