Pastoraatgroep, profiel diaconie

De pastoraatgroep is een team van in principe 4 personen die als team vrijwillig
de dagelijkse verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor de pastorale zorg
binnen de lokale gemeenschap. Elk lid heeft naast de algemene taken een specifiek
profiel, waar hij/zij in het bijzonder aandacht voor heeft.

De taken van het team zijn:
• Aanspreekpunt zijn voor parochianen en pastores;
• Er zorg voor dragen dat vragen op de juiste plek komen
• De gemeenschap naar binnen en naar buiten vertegenwoordigen
• Doorspelen van informatie naar belanghebbenden
• Contacten onderhouden met pastores, deelraden, secretariaat
• Zorg voor vrijwilligers
• Een lid van de pastoraatsgroep maakt deel uit van de locatieraad

De specialisatie dicaonie vergt daarnaast nog bijzondere taken.

Deze voor ons erg belangrijke, vrijwillige functie vraagt 8-12 uur per week van uw tijd.
Bent U geïnteresseerd en wilt U meer weten?
Neemt U contact op met mevrouw Els de Wit,
coördinator van de pastoraatsgroep, telefoon (0317) 61 49 12