CARITAS zoekt hulp!!!!

Het ontbreekt  Caritas aan handen die dit goede werk in 2013 willen en kunnen uitvoeren.

Er is nl. geen bestuur meer, dat officieel uit 3 personen moet bestaan. Een voorzitter, penningmeester en secretaris. Invulling hiervan is aan het bestuur zelf qua vergaderingen c.q. bijeenkomen.

Wilt u deze dankbare taak op u nemen, meldt u dan bij Gerda Broere of Diony de Wit.