Bloemengroep

De dames hebben dringend behoefte aan uitbreiding:

Wie wil hen helpen bij het verzorgen van de versiering van de kerk tijdens de vieringen op zon- en feestdagen??

Graag opgeven aan Coby Peek , telefoon (0317) 614087