PASTORAAL WOORD VAN KARDINAAL EIJK EN PASTOOR HENRI TEN HAVE

Wanneer: 
15-03-2020
Waar: 
Aartsbisdom Utrecht

PASTORAAL WOORD VAN KARDINAAL EIJK EN PASTOOR HENRI TEN HAVE N.A.V. HET CORONA-VIRUS

In de bijlages treft u een schrijven aan naar aanleiding van het opschorten van de vieringen met betrekking tot het Corona-virus.