Deelraden

Het werk van de werkgroepen van onze deelraden bestaat uit een groot aantal aandachtsgebieden:

Liturgie

 • Lectoren
 • Misdienaars
 • Kosters
 • Gezinsvieringen
 • Uitvaartliturgie
 • Avondwake
 • Liturgiegroep
 • Oecumenische vieringen
 • Collectanten
 • Jongeren liturgie
 • Bloemengroep
 • Gemengd koor
 • Jongerenkoor Spirit

Catechese

 • Geloofsopvoeding
 • Doopvoorbereiding
 • Eerste Communie
 • Vormsel
 • Jeugd en Jongeren
 • 12+ groep
 • Kindernevendienst
 • Kindercreche
 • Oecumene

Diaconie

 • Caritas
 • Verwelkomgroep
 • Bezoekgroep
 • MOV
 • Kerk en samenleving
 • Geboortefelicitatie
 • Vervoer Ouderen
 • Verpleeghuis Rhenen
 • Verpleeghuis Ochten
 • Opname zieken- of verpleeghuis
 • Parochiële Caritas instellingen