Communie

Welkom op de info-pagina van de werkgroep Eerste Heilige Communie!

In november starten wij, Marja van de Laak en Carolien Groeneyk, met de kinderbijeenkomsten ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Zo gaan we samen op weg. Op 22 november houden we een informatie-avond voor de ouders. Op deze avond vertellen we u graag meer over de voorbereiding. Wat doen we tijdens de kinderbijeenkomsten, wat is de rol van de ouders hierbij, hoe verloopt de viering van de Eerste Heilige Communie enz. Heeft u interesse? Dan bent u van harte welkom.

De voorbereidingen

Net als andere jaren zijn er een aantal kinderbijeenkomsten ter voorbereiding op de Eerste Communie. We gaan o.a. samen bidden, verhalen vertellen, zingen, een spel doen. Natuurlijk maken we ook kennis met onze pastoor. Er zijn in totaal ca 8 bijeenkomsten.
Bij voldoende aanmeldingen (tenminste 7) kunnen we starten.
De eerste Communie wordt eens per twee jaar gehouden. Dit betekent dat de feestelijke viering van de Eerste Communie in juni 2017 gepland wordt.

Voor welke kinderen?

Kinderen in groep 4 en 5 van de basisschool. Als uw kind in een andere groep zit en u wilt hem/haar toch deel laten nemen aan deze voorbereiding, graag van te voren even overleg met ons.

Belangrijke data:

  • Informatie-avond voor ouders: dinsdag 22 november 2016, van 20.00-ca. 21.30 uur;
  • Kinderbijeenkomsten worden op de vrijdagavond van 18.00-19.30 uur gehouden;
  • 1e kinderbijeenkomst: in januari;
  • Viering Eerste Heilige Communie: juni 2017 (exacte datum is nog niet bekend).

Waar?

Alle bijeenkomsten, zowel de informatie-avond(en) als kinderbijeenkomsten worden gehouden in de vergaderruimte (kelderzaaltje) of sacristie van de Gedachteniskerk.


Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden per mail. Graag een berichtje aan Marja van de Laak (gmvdlaakcoppens@hetnet.nl). U ontvangt daarna van ons een aanmeldingsformulier.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Marja van de Laak (telefonisch 0317-61 23 07 of per mail (gmvdlaakcoppens@hetnet.nl).

Graag tot ziens in november!

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Eerste Communie

Marja van de Laak (contactpersoon)

Carolien Groeneyk